Студентлер контингенти

Курсы, топары, талим багдарыокыу тилижами бюджами контржамиер балакызмиллети
бюдконртбюдконтрузбекккрустожиктуркименКореицкозоктатар
11-А Юриспруденцияққ6182441523416

1
3
21-Б Юриспруденцияөзб5141941113171

1


31-В Юриспруденцияөзб020200200020


41-Г Юриспруденцияөзб020200200020


51-Д Юриспруденцияөзб020200200020


61-Е Юриспруденцияөзб021210210021


71-Ж Юриспруденциярус310132812751
82-А Юриспруденцияққ01717016011151
92-Б Юриспруденцияөзб01010090163
1103-А Юриспруденцияққ3141731301215

113-Б Юриспруденцияөзб26826008


124-А Юриспруденцияққ21719216012161
134-Б Юриспруденцияөзб11314112011211

ЖӘМИ
222002221818741314072012070
11-Миллий ғояққ62127513182241
22-Миллий ғояққ52025214366172
33-Миллий ғояққ52025516041222
44-Миллий ғояққ52227416163231

ЖӘМИ
218310416595241286000060
11-А Тарихққ51318510032142
21-Г Тарихққ3151811421
18

31-Б Тарихөзб3202331307151

6
1
41-В Тарихрус491336131102
52-А Тарихққ5232832023
244
62-Б Тарихөзб3131631201141

1


72-В Тарихрус28102503352
83-А Тарихққ69155811
11

1
3
93-Б Тарихққ0151501302
141
103-В Тарихөзб4162031412125

1
2
114-А Тарихққ5172231225121

124-Б Тарихөзб51318211321521

ЖӘМИ
45171216331381233631260090180

У Л Ы Ў М А8845454267384217021528401110310
скачать софт