O'zbekiston va Qoraqalpog'iston tarixi

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси 1989 йили тузилган. 1989-1999 йиллар оралиғида профессор Қ.Сарыбаев, доцент А.Ўтемисов, тарих фанлари номзоди  Х.Палўаниязов, доцент Қ.Тангирбергенова ва доцент М.Сейтимбетов, 2011-2016 йиллари доцент Ж.Ҳәкимниязов кафедра мудири лавозимида ишлаб келди. 2016 йилдан бошлаб доцент С.Сайманов кафедрага мудирлик қилиб келмоқта.
Ҳозирги вақтда кафедрада профессор Б.Қощанов, тарих фанлари номзодлари, доцентлар С.Сайманов, М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, Қ.Тәңирбергенова, А.Қудияров, М.Сейтназаров, ассистентлер Д.Қосымбетова, С.Алламуратова, Ҳ.Өтегенов, Ж.Төрениязов, А.Матжанов, Ж.Айтмуратова, М.Раматуллаев, Д. Жуманиязовлар маъруза ва амалий дарсларни ўқитмоқда.
1991-2010 йиллари кафедра аъзолари М.Сейтимбетов, Ж.Ҳәкимниязов, А.Қудияров, С.Сайманов, С.Сулаймановлар номзодлик диссертацияларини химоя қилди.
Кафедра тарихида таниқли олимлар академик Сабыр Камалов, тарих фанлари доктори, профессор Шерип Бабашев, тарих фанлари номзоди, профессор Қытайбек Сарыбаев, тарих фанлари номзодлари ва доцентлари Жуматай Арзыханов, Ғайратдин Наймов, Айназар Утемисов, тарих фанлари номзодлари Қурбанбай Қәлимбетов, Кошмурат Палўаниязовлардың хизматлари алоҳида.
Кафедрада тарих йўналиши  бўйича (минтақалар бўйича) ва Ўзбекистон тарихи мутахассислиги  бўйича олий маълумотли кадрлар тайёрланади. Кафедра аъзолари «Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ривожланиши (XIX аср иккинчи ярми – XX аср боши)» мавзусидаги илмий иш олиб бормоқда.
Кафедра аъзоларининг нашр этилган илмий монографиялари ва меҳнатлари: Жамоавий муаллифликда «Ўзбекистоннинг янги тарихи» 1-3 том, С.Камалов, Б.Қощанов (Ташкент, 2000), «Қорақалпоғитоннинг янги тарихи», Б.Қощанов, М.Сейтимбетов, Қ.Тәңирбергенова (Нукус, 2003); «Қорақалпоқларнинг давлатчилиги ва халқ бўлиб шаклланиш тарихи», С.Камалов (Нукус, 2001); «Право на вторжение», Б.Қощанов (Нукус, 1993); «Қарақалпақстанда Уллы ўатандарлық урыс жылларында халықтың ден саўлығын қорғаў тарийхынан» Б.Қощанов (Нукус, 1996); «Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве в 1919-1920 гг.», Б.Қощанов (Нукус, 1997); «Зарубежная и отечественная историография истории Туркестана, Хорезма и Каракалпакстана в первой четверти ХХ века» Б.Кощанов (Нукус, 1997); «Музыкальная культура Каракалпакстана 1950-2005 гг.» Б.Кощанов (Нукус, 2008); «Ажинияз асарлари – тарихий манба» Б.Қощанов, Нукус, 2014, «Очерки новейшей истории Республики Каракалпакстан» Б.Қощанов (Нукус, 2015), «Қорақалпоғистон биринчи жаҳон уруш йилларида» Б.Қощанов, Х.Өтегенов (Нукус, 2015) «Қорақалпоғистонда темир йўл қурилиши  тарихидан », М.Сейтимбетов, (Нукус, 1993 ); «Тарих-ўзлигимизни англаш асоси» (Нукус, 1999); «Городище Давкескен Вазир», Ж.Ҳәкимниязов (Нукус, 1998); «Қорақалпоғистоннинг ажоиб етти ёдгорлиги», Ж.Ҳәкимниязов «Бердақ давридаги қўрғон қалъалар» (Нукус, 2015); (Нукус, 2004); «Чимбой пахта тазолаш заводи тарихидан» А.Қудияров (Нукус, 2001) в. б.
Ўзбексистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси бошқа да илмий ташкилотлар билан мунтазам равишда алоқа килиб бормоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, Ўзбекистон Миллий Университетининг Тарих факультети, Самарқанд Археология Институти, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлими тарих, археология ва этнография институти в.б.
Қўйидаги ўқув-услубий қўлланмалар нашр қилинган: «Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи» М.Сейтимбетов, А.Қудияров, (Нукус, 2000) «Ўзбекистон тарихи» (Нукус, 2000); Ж.Ҳәкимниязов «Ўзбекистон тарихи» М.Сейтимбетов Қ.Тәңирбергенова, А.Қудияров, (Нукус, 2000); «Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи» Ж.Ҳәкимниязов, М.Сейтимбетов, А.Қудияров, С.Сайманов, (Нукус, 2003); «Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи» (арнаўлы сыртқы бөлим студентлери ушын), Ж.Ҳәкимниязов, М.Сейтимбетов, А.Қудияров, С.Сайманов, (Нукус, 2003), «Ўзбекистонда савдо  алоқалари ва тадбиркорлик тарихи» методик қўлланма, А.Қудияров, (Нукус, 2009); «Ўзбекистонда савдо  алоқалари ва тадбиркорлик тарихи» ўқув методик қўлланма (Нукус, 2010); А.Қудияров, «Чимбой тарихи ҳақида» (Нукус, 2013); «Қорақалпоғистонда кутубхоналар  тарихидан» (Нукус, 2013); «Амударья ва Орол сув йўллари ўтмиши ва бугинги куни» (Нукус, 2015), «Қорақалпоғистон тарихномаси. Енг янги давр» (Нукус, 2016). Кафедра аъзолари «Қорақалпоғистон тарихи» бўйича факультетлараро ва тарих бакалавр учун ўқув дастурларини нашр қилдирган.

Кафедрада ишлаётган илмий даражали профессор-ўқитувчилар

Сайманов Султанбай Сырғабаевич, тарих фанлари номзоди, доцент. 1971 йил 30-сентябрьда Нукус шахрида тўғилган. 1993 йил Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 2001 йил «Қўнғирот шахри тарихи (XVIII-XIX аср I ярми)» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 40 дан зиёд илмий мақолалари нашр қилинган. 2004-2016 йилларда ички назорат ва мониторинг бўлими бошлиғи бўлиб ишлади. 2016 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси рахбари.Қощанов Бахыт Абдикеримович, тарих фанлари доктори, профессор. 1958 йил 2-июнда Қораўзак туманида тўғилган. 1980 йили Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1988 йил  «Туркистон 1918-1920 йилларда» мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. 300 га яқин илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан, 15 монография, 3 дарслик, 2 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. Унинг илмий рахбарлигида 11 тарих фанлари номзодлари тайёрланди. 2015 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси профессори лавозимида ишламоқда.


Сейтназаров Муратбай Серназарович, тарих фанлари номзоди. 1953 йили 15-мартда Кегейли туманида тўғилган. 1978 йил Қорақалпоқ давлат университети Жисмоний тарбия факультетини, 1991 йил тарих факультетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1999 йили 1999 йили «Қорақалпоғистонда миллий-озодлик ҳаракатининг тарихи» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 30  га яқин илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан. 1 монография, 2 дарслик, 4 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. 2014 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси доценти.


Тангирбергенова Қаллигул, тарих фапнлари номзоди. 1959 йил 12-майда Тахтакўпир туманида тўғилган. 1981 йил Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1992 йили «Қорақалпоғистон иқтисодияти иккинчи жаҳон уруши йилларида (1941-1945 йй)» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 80 нан ортиқ илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан, 2 монография, 3 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. 2014 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси доценти.Ҳакимниязов Жолмурза Хожабекович, тарих фапнлари номзоди. 1963 йил 1-сентябрда Чимбой туманида тўғилган. 1990 йил Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1999 йили «Ўрта асрлар Хоразмдаги жамоа ва сиғиниш иншоатлари (1999-жыл)» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 70 га яқин илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан, 2 монография, 5 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. 2016 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси доценти.Сейтимбетов Мыңсызбай Казакбаевич, тарих фапнлари номзоди. 1960 йил 29-сентябрда Мўйноқ туманида тўғилган. 1983 йил Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1995 йили «Қорақалпоғистонда темир йўл қуриши» (1947-1975 жыллар)» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 50 дан ортиқ илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан, 2 монография, 2 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. 2015 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси доценти.Қудияров Алишер Раметуллаевич, тарих фапнлари номзоди. 1966 йил 29-январда Чимбой туманида тўғилган. 1990 йил Қорақалпоқ давлат университетини тугатган. Иқтисослиги тарихчи. 1999 йили «Чимбой шахри тарихи (XIX-XX аср бошлари)» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 60 дан ортиқ илмий ишлари нашр қилинган. Шу жумладан, 1 монография, 3 ўқув қўлланмаси нашр қилинган. 2012 йилдан Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон тарихи кафедраси доценти.
скачать софт