Жас тарийхшы

Жас тарийхшы

«Жас тарийхшы» дөгерегиниң мақсети ҳәм ўазыйпалары       Өз тарийхын билмейтуғын, кешеги күнин умытқан миллеттиң келешеги жоқ. Бул ҳақыйқат адамзат тарийхында көп мәртебе өз тастыйықлаўын тапқан. Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң өткен қысқа тарийхый дәўиринде қүшли стратегиялық мақсетлерге ийе болған....

325

Жас археолог

Жас археолог

 «Археология» кафедрасында шөлкемлескен «Жас археолог» дөгереги ҳаққында МАҒЛЫЎМАТ «Жас археолог» дөгереги 1985 жылдан баслап «Археология»  дөгереги атамасында өз жумысын баслады. Дөгерек ағзалары ҳәр жылы археологиялық әмелиятта болып, сол объекттен табылған материаллар бойынша илимий мақалалар....

314

БОЛАЖАҚ ПРОКУРОРЛАР КЛУБЫ ҲӘМ КЛУБ АҒЗАЛАРЫ

БОЛАЖАҚ ПРОКУРОРЛАР КЛУБЫ ҲӘМ КЛУБ АҒЗАЛАРЫ

2017-жыл 20-апрель күни Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы, Ташкент мәмлекетлик юридика университети, Дүнья жүзлик экономика ҳәм дипломатия университети ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ортасындағы юридикалық кадрларды таярлаў тараўында бирге ислесиў ҳаққындағы....

519